Projekti

Savas radošās darbības laikā Dzintars Vīksna ir izveidojis vairākus projektus, no kuriem sekmīgi šobrīd darbojas trīs - Pulsa efekts, Afropulss un jauniešu mucu ansamblis Radiridirī. Tāpat Dzintars turpina iesākto darbu ar ļoti centīgajiem Jaunpiebalgas vidusskolas jauniešiem.

Lai veiksmīgi realizētu ideju par Ritma svētkiem (www.ritmasvetki.lv), kas pirmo reizi notika Cēsu Pils dārzā 2009.gada vasarā, Dzintars turpina veidot ritma pulciņus jauniešiem interešu izglītībā dažādās Latvijas skolās un interešu centros.